M.U.S.E.U.M. - Zejtun

Kuntatti


Dun Gorg Preca 29/30 Triq il-Kostituzzjoni Zejtun
21673455
zejtun@sdcmuseum.org

Ħinijiet

Mill-infantili sat-2 sena
(it-Tlieta u l-Ġimgħa)
5:30pm-5:45pm: Logħob
5:45pm-6:25pm: Lezzjoni

3 u 4  sena tal-Programm
(it-Tnejn u l-Hamis)
5:30pm-5:45pm: Logħob
5:45pm-6:25pm: Lezzjoni

 5 u 6 sena tal-katekezi
(mit-Tnejn sal-Ġimgħa
minbarra l-Erbgħa)
6:30pm-6:50pm: Logħob
6:50pm-7:30pm: Lezzjoni

Aspiranti, Maghzulin u s-sitt sena tal-Programm
(mit-Tnejn sal-Ġimgħa
minbarra l-Erbgħa)
6:50pm-7:30pm: Lezzjoni
7:30pm-7:55pm: Loghob

Nhar ta' Sibt
6:00pm-6:30pm: Loghob
6:30pm-7:05pm: Lezzjoni

Il-Hadd filghodu
9:00am Quddies id-Domus
10:30am Lezzjoni
Loghob sal-11:30am

Il-Hadd  filghaxija fix-xitwa: 3:30pm Harga. Lura fis-7:00pm. Fis-Sajf fl-4:00pm


Għal aktar informazzjoni dwar is-Soċjetà tad-Duttrina Nisranija u l-ħidma tagħha madwar id-dinja żur is-sit
www.sdcmuseum.org