M.U.S.E.U.M. - Tarxien

Kuntatti


63 Triq it-Tempji Neolitici Tarxien
21827054
tarxien@sdcmuseum.org

Ħinijiet

Minn 6 sa 10 snin - it-Tnejn u l-Ħamis mis-5:30 sas-6:30pm

Min 11-il sena 'il fuq - mit-Tnejn sal-Ġimgħa (minbarra l-Erbgħa) mis-6.50 sat-7:50pm. Il-MUSEUM jiftaħ fis-6:45pm.

Nhar ta' Sibt, għall-Preparatorja mis-6:00 sas-7:15pm; għall-Magħżulin 1 mis-6.00 sat-7:45pm; għall-Magħżulin 2 u Aspiranti mis-7:15 sad-9:15pm

Nhar ta' Ħadd, fit-8.30am nisimgħu l-quddiesa għand l-Agostinjani, wara mmorru l-MUSEUM għal Bible Study u ħin ta' logħob sal-11:00am. Wara nofsinhar niltaqgħu għall-ħarġa fit-3:30; niġu lura fis-6:30pm.


Għal aktar informazzjoni dwar is-Soċjetà tad-Duttrina Nisranija u l-ħidma tagħha madwar id-dinja żur is-sit
www.sdcmuseum.org