M.U.S.E.U.M. - Kalkara

Kuntatti


Dar Dun Gorg Preca,
Triq il-Kappuccini Kalkara

21692675
kalkara@sdcmuseum.org

Ħinijiet

Minn 6 sa 10 snin
(nhar ta' Tlieta u Ġimgħa)
5:30pm - 6:30pm: Lezzjoni u logħob

Minn 11-il sena 'il fuq
(mit-Tnejn sal-Ġimgħa
minbarra l-Erbgħa)

6.40pm-7:15pm: Lezzjoni
7:15pm-7:35pm: Logħob Preparatorja I u II
7:35pm-7:55pm: Logħob Magħżulin u Aspiranti
 

(nhar ta' Sibt)
6:45pm - 7:15pm: Lezzjoni
7:15pm - 8:00pm: Logħob Preparatorja I + II u Magħżulin

(nhar ta' Ħadd)
8:30am: Quddiesa
Il-programm tal-Ħdud ikun jidher fl-avvizi
hawn taħt.


Għal aktar informazzjoni dwar is-Soċjetà tad-Duttrina Nisranija u l-ħidma tagħha madwar id-dinja żur is-sit
www.sdcmuseum.org