M.U.S.E.U.M. - Ħamrun II

Kuntatti


58 Triq San Gejtanu,
Hamrun II

21235174
hamrun2@sdcmuseum.org

Ħinijiet

Klassi  Infantili

(nhar ta' Tlieta u Gimgha)

6.00pm - 6.30pm: Lezzjoni

 

Klassi L-Ewwel Sena ta' Katekezi


(nhar ta' Tlieta u Gimgha)


6:00pm - 6:45 pm: Lezzjoni

 

 

Klassi tat-Tieni Sena ta' Katekezi


(nhar ta' Tlieta u Gimgha)


6:00pm - 6:45 pm: Lezzjoni

 

 

Klassi Tat-Tielet Sena ta' Katekezi


(nhar ta' Tnejn u Hamis)
 

6:00pm - 6:45 pm: Lezzjoni

 

 

 

Klassi tar-Raba' Sena ta' Katekezi


(nhar ta' Tnejn u Hamis)


6:00pm - 6:45 pm: Lezzjoni

 

 

Klassi tal-Hames Sena ta' Katekezi
 

(nhar ta' Tlieta,il-Hamis u     s-Sibt)


7:00pm - 7:30pm:Lezzjoni 7:30pm - 8:00pm:Loghob

 

 

 

(nhar ta' Hadd)                 9:00am: Quddiesa 

10.00am - 11:00am: Loghob u Lezzjoni

 

 

Klassi tas-Sitt Sena ta' Katekezi.

(nhar ta' Tnejn, il-Hamis,     il-Gimgha u s-Sibt )

7:00pm - 7:30pm: Lezzjoni   7:30pm -8:00pm:Loghob       

 

 

 

(Nhar ta' Hadd)9:00am: Quddiesa

 10:00am - 11:00am: Loghob u Lezzjoni       


Għal aktar informazzjoni dwar is-Soċjetà tad-Duttrina Nisranija u l-ħidma tagħha madwar id-dinja żur is-sit
www.sdcmuseum.org