{

“Il-bniedem modern jisma’ iżjed bil-qalb lix-xhieda milli lill-għalliema, u jekk jisma’ lill-għalliema, dan jagħmlu għaliex huma xhieda”.  Pawlu VI, Evangelii Nuntiandi

}
Ċelebrazzjoni tal-festa ta’ San Lawrenz

Ċelebrazzjoni tal-festa ta’ San Lawrenz

Id-Delegazzjoni f’Malta organizzat ċelebrazzjoni għall-Magħżulin u għall-Aspiranti nhar l-10 ta’ Awwissu 2019, jum il-festa liturġika ta’ San Lawrenz, li l-Fundatur kien għażel bħala l-Qaddis Patrun ta’ dawn iż-żewġ gruppi. Il-Magħżulin u l-Aspiranti kellhom l-opportunità li jieħdu sehem f’diversi attivitajiet interattivi marbuta mal-ħajja spiritwali, mal-ħajja fil-Museum, mal-Fundatur u ma’ Ewġenju Borg. Wara kien hemm ħin ta’ rikreazzjoni u sport flimkien. L-attività ttellgħet fl-iskola St. Michael.

Live-in Annwali (Poznań)

Live-in Annwali (Poznań)

Grupp ta’ għaxar żgħażagħ ta’ bejn l-14 u s-17-il sena, li jattendu regolarment għall-formazzjoni fil-Qasam ta’ Poznań, ħadu sehem fil-live-in annwali organizzat mill-membri fi Świderek fil-limiti ta’ Krzyż Wielkopolski xi 110 km ‘il bogħod minn Poznań. Il-live-in offra ħin ta’ talb, formazzjoni u riflessjoni dwar l-ispirtu tas-Soċjetà.

L-Annual Reflection Weekend 2019 (Awstralja)

L-Annual Reflection Weekend 2019 (Awstralja)

L-Annual Reflection Weekend 2019 għall-membri SDC fl-Awstralja sar f’Holy Cross Centre Templestowe f’Melbourne bejn id-19 u l-21 ta’ Lulju. L-iritr tmexxa minn Sr. Brigid Murphy, soru Awstaljana ta’ nisel Irlandiż tal-Ordni tal-Passjonisti. Hi sfidat lill-membri biex ‘jitfgħu ix-xbiek fuq in-naħa l-oħra tad-dgħajsa.’Hi ħeġġet lill-membri biex jirriflettu u jitolbu dwar: “X’inhi n-naħa l-oħra tad-dgħajsa fil-ħajja tiegħek?”. Sr Brigid apprezzat u fehmet l-ispiritwalità tal-Fundatur meta l-Ġimgħa filgħaxija l-membri aduraw il-pjagi divini ta’ Kristu.

Preca Family Weekend 2019 (Awstralja)

Preca Family Weekend 2019 (Awstralja)

Il-Preca Family Weekend kien organizzat għas-seba’ sena konsekuttiva fiċ-Ċentru tal-Irtiri ta’ Shiloh Hills, f’Ironbank f’Adelaide Hills bejn il-5 u s-7 ta’ Lulju. Attendew sittin persuna. Matul il-weekend ittellgħu tmien workshops għa erba’ gruppl ta’ etajiet differenti. Il-membru Vincent Mangani li kien qed iżur l-Awstralja minn Mallta, mexxa workshop għall-ġenituri bit-tema ‘Inżommu l-fjamma tal-fidi tixgħel bil-qawwa’ u ieħor għall-adolexxenti u ż-żgħażagħ bit-tema ‘Inħobb lil Ġesù’. Fr. Charles Lukati u Fr. Anthony Adimai SdM mexxew l-Ewkaristija filwaqt li ż-żgħażagħ u l-adolexxenti animaw it-talba tar-Rużarju.


Username:  
Password:
  Cancel