{

“Il-bniedem modern jisma’ iżjed bil-qalb lix-xhieda milli lill-għalliema, u jekk jisma’ lill-għalliema, dan jagħmlu għaliex huma xhieda”.  Pawlu VI, Evangelii Nuntiandi

}
Dimostrazzjoni bil-Bambin (Poznan, Polonja)

Dimostrazzjoni bil-Bambin (Poznan, Polonja)

Nhar is-Sibt 28 ta’ Dicembru 2019, il-Qasam ta’ Poznan organizza id-dimostrazzjoni bil-Bambin fiċ-ċentru ta’ Poznan bis-sehem tal-Gruppi tal-Magħżulin u l-Preparatorja, membri ta’ xi parroċċi u ħbieb tas-Socjetà. Matul il-purcissjoni tkantaw l-għanjiet Pollakki tradizzjonali tal-Milied u tqassmu stickers tal-Verbum Dei lil għadd ta’ nies li kienu fl-inħawi. Id-dimostrazzjoni intemmet fil-Knisja Parrokjali ta’ Fara li tiġi biswit is-Suq il-Qadim Stary Rynek, fil-qalba antika tal-Belt. Fil-Knisja intalbet it-talba tan-Novena u wara l-Kappillan bierek lil dawk preżenti u tahom l-awgurju għas-Sena l-Ġdida.

Inkorporazzjoni ta’ Membri ġodda

Inkorporazzjoni ta’ Membri ġodda

Nhar il-Milied filgħodu żewġ Kandidati mid-Delegazzjoni ta’ Malta u Għawdex ġew inkorporati bħala Membri tas-Soċjetà. Dawn huma Gabriel Pace u Christian Schembri. Matul iċ-Ċerimonja, is-Superjur Brian Psaila qasam riflessjoni dwar l-għajxien tal-vokazzjoni Museumina b’fedeltà u b’entużjażmu. Fi tmiem iċ-Ċerimonja, is-Superjur Ġenerali ta messaġġ tal-okkażjoni u sellem ukoll lil bosta membri li ċċelebraw il-50, 60 jew 70 sena minn meta inkorporaw. L-Assistent Ekkleżjastiku Fr. Kevin Schembri ukoll qasam riflessjoni tal-okkażjoni.

Attivitajiet tal-Milied f’Kuba

Attivitajiet tal-Milied f’Kuba

Nhar il-Ġimgħa 20 u nhar it-Tnejn 23 ta’ Diċembru 2019, il-membri organizzaw laqgħat speċjali tal-Milied għat-tfal u l-adolexxenti li jattendu l-Qasam. Dawn l-attivatijiet kienu jinkludu kant tal-għanjiet tal-Milied u reċta mtella’ mit-tfal. Saret ukoll il-premjazzjoni. Lejlet il-Milied, il-parruċċani kollha kienu mistiedna għal attività fil-Qasam u wara saret purċissjoni qasira bil-Bambin mill-Qasam sal-knisja fejn kulħadd ħa sehem fil-quddiesa tal-Milied.

Attivitajiet tal-Avvent f’Kuba

Attivitajiet tal-Avvent f’Kuba

Matul l-Avvent, il-membri tal-Grupo San Jorge Preca li jiltaqgħu kull nhar ta’ Tlieta fil-Knisja tas- Sagrado Corazón, u l-membri tal-Grupo San Jorge Preca li jilaqgħu kull nhar t’Erbgħa fil-knisja ta’ Sagua la Grande, kellhom l-opportunità li jirriflettu siltiet mill-Iskola ta’ Betlem, ktieb miktub mill-Fundatur. Fl-aħħar laqgħa ta’ qabel il-Milied, kull membru ingħata rigal b’aspett reliġjuż u l-Ħamis 26 ta’ Diċembru, ż-żewġ gruppi ngħaqdu flimkien u organizzaw ikla tal-aħħar tas-sena fil-Qasam.


Username:  
Password:
  Cancel